Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2018

Βράβευση έργων Europe in my Region

Την Πέμπτη 8 Νοεμβρίου 2018 θα πραγματοποιηθεί η ετήσια εκδήλωση του Europe in my Region, στο νέο κτίριο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης, όπου θα γίνει η βράβευση των έργων των μαθητών που έλαβαν μέρος στο μαθητικό διαγωνισμό φωτογραφίας, ζωγραφικής, σκίτσου, συγγραφής ιστορίας,λογοτεχνικής έκφρασης και πολυμεσικού έργου με τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), με θέμα τα έργα που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 Στο χώρο της εκδήλωσης θα υπάρχει έκθεση όλων των έργων που συμμετείχαν στο διαγωνισμό και όχι μόνο αυτών που βραβεύτηκαν.