Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2018

1ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Λογοτεχνίας

 Η UNESCO δια των εκπροσώπων της στον Όμιλο Σερρών για την UNESCO και η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών δια της Υπευθύνου Σχολικών Δραστηριοτήτων προκηρύσσουν τον 1ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Λογοτεχνίας (μόνο ποίημα) με τίτλο:
 «Ποιητικός Περίπατος Αμφίπολης» 
 Σκοπός του Διαγωνισμού είναι
να δοθεί η ευκαιρία στους μαθητές να γνωρίσουν την τεράστια ιστορία της Αμφίπολης μέσα από καλλιτεχνική έκφραση, και να αυξηθεί η επισκεψιμότητα των μαθητών της χώρας στην παγκοσμίως γνωστή Αμφίπολη.
 Παιδαγωγικοί στόχοι του Διαγωνισμού είναι :
- Η ανάδειξη της ιστορίας της Αμφίπολης 
- Η γνωριμία με τον πολιτισμό της Αμφίπολης
- Η καλλιέργεια και ανάδειξη της αισθητικής έκφρασης 
- Η Ανάπτυξη δημιουργικότητας και έμπνευσης 
- Η εκπαίδευση στη δημιουργική γραφή
Όροι του διαγωνισμού: 
 Ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ποίησης απευθύνεται σε μαθητές/ τριες όλων των τάξεων των Γυμνασίων (όλων των τύπων), Λυκείων και ΕΠΑΛ της χώρας (δημόσιων και ιδιωτικών)
Ημερομηνία Υποβολής έργων:
 από 21 Ιανουαρίου 2019 μέχρι 29 Απριλίου 2019 (η σφραγίδα ταχυδρομείου θα πιστοποιεί την ημερομηνία για όσους επιλέξουν να στείλουν τα έργα τους ταχυδρομικώς).
  Η συμμετοχή των μαθητών/τριών είναι προαιρετική, εκτός ωρολογίου προγράμματος και χωρίς δαπάνη για τον μαθητή/τρια και το δημόσιο. 
 Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει αναλάβει την παιδαγωγική καθοδήγηση ένας ή περισσότεροι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας στην οποία ανήκει ο μαθητής και να υπάρχει υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα του μαθητή/τριας που να αφορά τη σύμφωνη γνώμη του για τη συμμετοχή του μαθητή/τριας στο Διαγωνισμό (η υπεύθυνη δήλωση του γονέα παραμένει στο αρχείο του σχολείου) 
 Παρακαλούμε τη συσχέτιση των ποιημάτων με το θέμα, του οποίου το φάσμα καλύπτει κάθε ποιητική έκφραση για την τοποθεσία, τη μυθολογία ή την ιστορία της Αμφίπολης. Ποιήματα εκτός θέματος θα απορρίπτονται από την διαγωνιστική διαδικασία. 
 Τα ποιήματα είναι ατομικά και έως 30 στίχους. Κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να υποβάλλει μόνο ένα αδημοσίευτο ποίημα είτε με ομοιοκαταληξία είτε ελεύθερου στίχου.
 Η γλώσσα γραφής των ποιημάτων μπορεί να είναι μόνο η ελληνική και συμμετοχές σε άλλη γλώσσα δε θα γίνονται δεκτές.
 Οι συμμετοχές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες σε word με γραμματοσειρά calibri 12 και το διάστιχο 1,5 σε αριθμημένες σελίδες Α4, όπου, πάνω δεξιά κάθε σελίδας, θα αναγράφεται το ψευδώνυμο (μονολεκτικό) του διαγωνιζόμενου. 
 Για όσους επιθυμούν να στείλουν τη συμμετοχή τους ταχυδρομικά: Αποστέλλουν με απλή επιστολή (όχι συστημένη), 5 αντίγραφα, μέσα σε μεγάλο κλειστό φάκελο, συνοδευόμενα από μικρότερο κλειστό φάκελο, όπου, απέξω, θα αναγράφεται το ψευδώνυμο και μέσα θα αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία του διαγωνιζόμενου (Όνομα, Επώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνα ή και ηλεκτρονική διεύθυνση). Έξω από το μεγάλο φάκελο θα αναγράφονται: το ψευδώνυμο του συμμετέχοντος και τα στοιχεία αποστολής: Προς Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπ/σης Σερρών – Γρ. Σχολικών Δραστηριοτήτων, Κερασούντος 2, Σέρρες, Τ.Κ. 62125, με την ένδειξη : Για τον 1ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Λογοτεχνίας Σερρών .  Για όσους επιθυμούν να στείλουν τη συμμετοχή τους ηλεκτρονικά: Το ποίημα (σε μορφή word ή .pdf) θα πρέπει να είναι συνημμένο στο email του συμμετέχοντα, το οποίο mail, θα φέρει τον τίτλο: Για τον 1ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Λογοτεχνίας Σερρών(ψευδώνυμο συμμετέχοντα) και θα σταλεί στη διεύθυνση: unesco_serres@yahoo.com. Δεν πρέπει να αναγράφονται τα προσωπικά στοιχεία του συμμετέχοντα σε κανένα σημείο του συνημμένου - τα οποία όμως θα απαιτηθούν και θα γίνουν απαραίτητα γνωστά σε περίπτωση βράβευσης ή δημοσίευσης ή και κάποιου άλλου, μη δυνατόν να προβλεφτεί αλλά αναγκαίου λόγου.Κάθε αποστολή συμμετοχής επικυρώνεται με ένα απαντητικό mail προς τον αποστολέα από τον υπεύθυνο της διοργάνωσης. 
 Τα αποστέλλοντα έργα δεν επιστρέφονται, ενώ τα μη διακριθέντα έργα θα καταστραφούν μαζί με τα προσωπικά στοιχεία των διαγωνισθέντων. 
 Η συμμετοχή συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των παραπάνω όρων καθώς και των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 Τα βραβεία δεν είναι χρηματικά, οι έπαινοι και τα τιμητικά διπλώματα θα απονεμηθούν σε ειδική τελετή από τους διοργανωτές.
 Το πρώτο βραβείο, πέρα από το τιμητικό δίπλωμα θα είναι και μια φωτογραφική μηχανή. 
 Επίσης, πέρα από το τιμητικό δίπλωμα, ο δεύτερος και ο τρίτος νικητής θα λάβει και ένα ενθύμιο. Είναι στην κρίση της επιτροπής αξιολόγησης αν θα δοθούν περαιτέρω διακρίσεις.  Η πενταμελής επιτροπή αξιολόγησης αποτελείται από εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στον νομό Σερρών: 
1. Ανέστης Ακριτίδης, Φιλόλογος στο ΓΕΛ Βυρώνειας
2. Δήμητρα Λαϊνα, Φιλόλογος του 5 ου Γυμνασίου Σερρών 
3. Καραθανάση Μαρία, Φιλόλογος του ΓΕΛ Κ. Ποροϊων
4. Αικατερίνη Γεωργιάδου, Φιλόλογος στο 1 ο ΕΠΑΛ Σερρών.