Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2017

3ου Πανελλήνιος Διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης
Ο Δήμος Βύρωνα, στο πλαίσιο της πολιτιστικής δράσης της Δημοτικής Βιβλιοθήκης του με τίτλο «Στο βλέμμα του Μπάιρον», προκηρύσσει τον 3ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό λογοτεχνικής έκφρασης με σκοπό να καλλιεργήσει στους νέους το ενδιαφέρον για ζητήματα που έχουν σχέση με τα οράματα του Μπάιρον για την ανθρωπότητα και
να τους ενθαρρύνει να εκφράσουν τη συγγραφική τους ικανότητα καθώς και την καλλιτεχνική τους ευαισθησία μέσα από την λογοτεχνική έκφραση.
Ο Διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και καταληκτική ημερομηνία συμμετοχής σε αυτόν είναι η 1η Ιουλίου 2017.
Λεπτομέρειες για το θέμα του Διαγωνισμού, τους όρους συμμετοχής σε αυτόν κ.λπ. έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Βύρωνα www.dimosbyrona.gr