Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2014

2ος ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ
 ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ

Κατασκευάστε το αυτόματο κινούμενο όχημα του Ήρωνα του Αλεξανδρινού, χρησιμοποιώντας ανακυκλώσιμα υλικά.
Πληροφορίες θα βρείτε εδώ.