Τρίτη 29 Απριλίου 2014


Το 4ο παρουσιάζει...
   Σήμερα Τρίτη 29/4/2014, στο Κοβεντάρειο, ομάδα μαθητών του γυμνασίου μας παρουσίασε τα προγράμματα που υλοποιήθηκαν στη διάρκεια της φετεινής χρονιάς στα πλαίσια της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.