Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2014 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΜΕ ΘΕΜΑ
"ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
 ΣΕ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ"

 
Το Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο του Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης προκηρύσσει Πανελλήνιο Μαθηματικό Διαγωνισμό για μαθητές Γυμνασίου, με τίτλο: «Εφαρμογές των Μαθηματικών σε παιχνίδια».
Στόχος του διαγωνισμού είναι να βοηθήσει τους μαθητές να συνειδητοποιήσουν ότι τα Μαθηματικά δεν είναι μόνο σχολικό μάθημα αλλά ένα κώδικας επικοινωνίας με ποικίλες εφαρμογές στην καθημερινή ζωή.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι μαθητές να επιλέξουν ένα παιχνίδι (ένα άθλημα, ένα επιτραπέζιο παιχνίδι, ένα παιχνίδι στο κομπιούτερ, ένα παιχνίδι κατασκευών, ένα παιχνίδι με χαρτιά ή οτιδήποτε άλλο) και να συντάξουν ένα κείμενο, για να περιγράψουν πώς εφαρμόζονται τα Μαθηματικά στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Μπορούν να αναφερθούν σε οποιαδήποτε πλευρά του παιχνιδιού επιθυμούν (κατασκευή, χρησιμοποιούμενα μέσα, κανόνες, στρατηγική κλπ) και να αναλύσουν τα στοιχεία που εμπεριέχουν, χρησιμοποιούν ή μπορούν να περιγραφούν με Μαθηματικά, προκειμένου να αναδείξουν τη σύνδεση του παιχνιδιού με τα Μαθηματικά. Μπορούν, αν επιθυμούν, να συνοδεύσουν το κείμενο τους με εικόνες, σχεδιαγράμματα, φωτογραφίες ή βίντεο.

Οι συμμετοχές πρέπει να αποσταλούν μέσω του σχολείου όπου φοιτούν οι μαθητές,  το αργότερο έως τη Δευτέρα 14 Απριλίου 2014.

Οι εργασίες θα αξιολογηθούν από Επιτροπή Αξιολόγησης που ορίζεται από το ΕΠΕΣ του Π.Π. Γυμνασίου Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης, με κριτήρια την πρωτοτυπία, τη σαφήνεια και τη σχέση με τα Μαθηματικά. Θα βραβευθούν οι τρεις καλύτερες εργασίες, οι οποίες και θα δημοσιευθούν.

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα: http://gym-evsch-n-smyrn.att.sch.gr