Τετάρτη 17 Απριλίου 2013

Επίσκεψη στο Εκθεσιακό κέντρο 
στα Κοίλα Κοζάνης

 Στα πλαίσια του μαθήματος του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού η Γ΄ τάξη του Γυμνασίου μας επισκέφτηκε το Εκθεσιακό κέντρο στα Κοίλα Κοζάνης.
 Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τα τοπικά μας προϊόντα, που ήταν εκτεθειμένα από επιχειρηματίες της περιοχής και να πληροφορηθούν από τους ίδιους για τις επαγγελματικές τους διαδρομές και εμπειρίες. Οι υπεύθυνοι του ΚΕΣΥΠ κα Ρουσιάδου και κ. Σταμκόπουλος, μετά την ξενάγηση, ενημέρωσαν τους μαθητές με διαδραστικές, παιγνιώδεις και βιωματικές δραστηριότητες σε θέματα που αφορούν στον προσδιορισμό των προσωπικών αναγκών, την αξιοποίηση των πόρων και την ανάπτυξη της επιχειρηματικής ιδέας.
 Αισθανόμαστε την ανάγκη να συγχαρούμε τους υπεύθυνους για την πρωτοβουλία αυτή και να τους ευχηθούμε καλή συνέχεια!