Κυριακή 13 Μαΐου 2012

Και ένα τέταρτο μητέρας αρκεί για δέκα ζωές 
και πάλι κάτι θα περισσέψει 
που να το ανακράξεις σε στιγμή μεγάλου κινδύνου.
                                      
                                          Οδυσσέας Ελύτης