Κυριακή 13 Μαΐου 2012

Μητέρα

                                          είσαι στο μυαλό και στην καρδιά μας
                                          κάθε μέρα, κάθε στιγμή.