Σάββατο 3 Μαρτίου 2012

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ

Μόλις τελειώσαμε το φαγητό, φάγαμε ορεκτικό...


Η Ευροπαική ένοση είναι μια οικογένοια διμοκρατικόν κρατόν και αποτελίται από 2007 κράτη μέλι. ιδρύθικε από 6 χόρες

-Να αναφέρετε 4 προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ε.Ε.
φτόχια, μόλινση, βρόμα, πίνα, αστεγι,

Να αναφέρετε τα χαρακτηριστικά της Ευρώπης.
 Το κλίμα, το υψόμετρο από τη θάλασσα, αν έχι γίνει πόλεμος. αν υπάρχι λίμνη με γλικό νερό..
-Για ποιους λόγους είναι θετική η παρουσία μετανατών;
η μετανάστες πιγέναν σε μια άλι χώρα γιατί ηπάρχει πιο ομαλή ζωή ή τους πλιρόναν καλίτερα..