Παρασκευή 2 Μαρτίου 2012

ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Η Πανελλήνια ένωση Λογοτεχνών προκηρύσσει τον 14ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Ποίησης και Διηγήματος για το 2012. Τα κείμενα πρέπει να αποσταλούν σε φακέλους από τους Διευθυντές των σχολείων ή απευθείας από τους μαθητές έως την 20η Μαρτίου 2012, στη διεύθυνση: 
 Πανελλήνια ένωση Λογοτεχνών, οδός Γερανίου 41 (2ος όροφος), Τ.Κ. 10431 Αθήνα (τηλ. 210-3302550) με την ένδειξη "για τον διαγωνισμό ποίησης" ή "για τον διαγωνισμό διηγήματος". 
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 210-6040097.