Παρασκευή 8 Μαΐου 2015

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Την Τρίτη 5/5 έγινε η παρουσίαση των προγραμμάτων - σχολικών δραστηριοτήτων που εκπονήθηκαν στο σχολείο μας από παιδαγωγικές ομάδες καθηγητών και μαθητών. 

Με τα προγράμματα αυτά τα παιδιά προσέγγισαν ενδιαφέροντα θέματα, αναζητώντας πληροφορίες και συνεργαζόμενα όλα μαζί. Επίσης μέσω της βιωματικής μάθησης με τις επισκέψεις που έγιναν στο πλαίσιο αυτών των προγραμμάτων άντλησαν άμεσες γνώσεις. Όλα τα παραπάνω συντέλεσαν στην δημιουργία άριστων αποτελεσμάτων και στη συνειδητοποίησηαπό μέρους των παιδιών ότι η γνώση είναι συνεχής αναζήτηση και χαρά.


Δείτε απόσπασμα από το θεατρικό δρώμενο του προγράμματος για τον ρατσισμό    εδώ.