Κυριακή 7 Μαρτίου 2021

 50ος Διεθνής Διαγωνισμός 

Αλληλογραφίας Νέων 2021

Τον διαγωνισμό προκήρυξε η Παγκόσμια Ταχυδρομική Ένωση (ΠΤΕ/UPU) που ιδρύθηκε το 1874 και αποτελεί εξειδικευμένο διακυβερνητικό οργανισμό υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών.

Το θέμα του διαγωνισμού που επιλέχθηκε για το έτος 2021 είναι:

«Γράψε μία επιστολή σε συγγενικό σου πρόσωπο για την εμπειρία σου με τον COVID-19»

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν προαιρετικά και με την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους οι μαθητές και οι μαθήτριες των Γυμνασίων όλης της χώρας ηλικίας έως 15 ετών.

Οι εκθέσεις θα πρέπει να σταλούν σε έντυπη μορφή, ευανάγνωστες χειρόγραφες, να έχουν τη μορφή και τα χαρακτηριστικά μίας επιστολής (ημερομηνία, χαιρετισμός στην αρχή και στο κλείσιμο και υπογραφή), καθώς και περιεχόμενο με συνάφεια στο θέμα έως 800 λέξεις, στην ελληνική γλώσσα.

Η κάθε έκθεση θα πρέπει να συνοδεύεται από φωτογραφία του/της μαθητής/τριας, κατά προτίμηση σε μορφή .jpeg (τουλάχιστον 300 dpi) ή σε έντυπη μορφή ( η φωτογραφία να μην είναι κολλημένη ή συραμμένη σε οποιοδήποτε έγγραφο) και να αναφέρεται το ονοματεπώνυμο, η ημερομηνία γέννησης, το φύλο, η τάξη φοίτησης και η ταχυδρομική και η ηλεκτρονική διεύθυνση του υποψηφίου, τηλέφωνο επικοινωνίας, οι ξένες γλώσσες που γνωρίζει, καθώς και το όνομα και η διεύθυνση του σχολείου στο οποίο φοιτά ο υποψήφιος και ο αριθμός των περιεχομένων λέξεων της έκθεσης σε ξεχωριστή σελίδα. Επίσης, η συμμετοχή πρέπει να συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση του γονέα/κηδεμόνα ότι συναινεί για τη συμμετοχή του παιδιού του και για τη δημοσιοποίηση του ονόματός του και της έκθεσής του σε περίπτωση διάκρισής του.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μαθητές και μαθήτριες πρέπει να καταθέσουν τις εκθέσεις τους στο σχολείο τους έως την Τετάρτη 17 Μαρτίου 2021 .

H καλύτερη έκθεση, η οποία θα κριθεί σε εθνικό επίπεδο από επιτροπή αξιολόγησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, θα διαβιβαστεί το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 9 Απριλίου 2021 στο Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Συντονισμού και Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, προκειμένου να αποσταλεί στο Διεθνές Γραφείο της Π.Τ.Ε., όπου θα γίνει η τελική κρίση των εκθέσεων των μαθητών/τριών από όλες τις χώρες.

Οι τρεις πρώτοι νικητές σε παγκόσμιο επίπεδο θα βραβευθούν με χρυσό μετάλλιο ο πρώτος, με αργυρό ο δεύτερος και με χάλκινο ο τρίτος, καθώς και με πιστοποιητικά και άλλα βραβεία που προσφέρονται από την Π.Τ.Ε.

Η προκήρυξη και οι οδηγίες του 50ου Διεθνούς Διαγωνισμού Αλληλογραφίας Νέων 2021 από την UPU είναι αναρτημένες στον ιστότοπο : https://www.upu.int/en/Universal-Postal-Union/Outreach-Campaigns/International-Letter-Writing-Competition-for-Young-People