Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2021

«HACKATHON 2021 - SELMA»

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός

Προτάσεις των μαθητών μέσω της τεχνολογίας για την αντιμετώπιση της διαδικτυακής βίας και της ρητορικής του μίσους «HACKING HATE»

 Πληροφορίες εδώ.