Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2020

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
"Φτιάξε τον δικό σου σεισμογράφο"

O διαγωνισμός πρόκειται να πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και την Ελληνογερμανική Αγωγή, Ευρωπαϊκό Συντονιστή του έργου OSOS, κατά το σχολικό έτος 2019-2020. Στο πλαίσιο του διαγωνισμού, όπου αναμένεται να αναδειχθούν καλές πρακτικές που συνδέονται με τη μελέτη ενός φυσικού φαινομένου με μεγάλο κοινωνικό αντίκτυπο,

καλούνται ομάδες μαθητών και μαθητριών σε συνεργασία με τους/τις εκπαιδευτικούς τους να κατασκευάσουν έναν αυτοσχέδιο σεισμογράφο και να περιγράψουν την όλη διαδικασία κατασκευής σε μία «Έκθεση» συνοδευόμενη από φωτογραφικό ή άλλο οπτικοακουστικό υλικό.
Η καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος των σχολείων είναι η 2α Μαρτίου 2020.
Μέσω του διαγωνισμού θα επιλεγούν οι δέκα (10) «εργασίες», από σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στις οποίες θα απονεμηθεί έπαινος κατά τη διάρκεια της τελικής εκδήλωσης του έργου OSOS που θα διοργανωθεί από το ΙΕΠ σε συνεργασία με την Ελληνογερμανική Αγωγή στις 13 Μαρτίου 2020 στην Αθήνα. Οι ομάδες οι οποίες θα βραβευθούν θα έχουν την ευκαιρία να
δημοσιεύσουν άρθρα με τις εργασίες τους, κατόπιν αξιολόγησης από ομότιμους κριτές, στο ειδικά σχεδιασμένο για μαθητές/τριες Ευρωπαϊκό επιστημονικό περιοδικό «Open Schools Journal for Open Science».

Πληροφορίες εδώ.