Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2020

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

«Εμπνέομαι, Δημιουργώ, Καινοτομώ»

Πληροφορίες εδώ.