Σάββατο 16 Νοεμβρίου 2019

ΓΙΟΡΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 
Υπεύθυνη γιορτής: Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου
Υπεύθυνη χορωδίας και ορχήστρας: Γεωργία Γιαννίκα