Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2019

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
39ος Πανελλήνιος / 67ος Πανευρωπαϊκός Μαθητικός Διαγωνισμός
 ΓΕΝΙΚΟ ΘΕΜΑ 2020 
«Διαδρομές Πολιτισμού»

Πληροφορίες εδώ.