Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2019

7ος Μαθητικός Διαγωνισμός
 του Μουσείου Σχολικής Ζωής και
Εκπαίδευσης  
 με τίτλο «Αναζητώντας την ιστορία του σχολείου μας»
Ο Διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των τάξεων των δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων όλης της χώρας.
Οι στόχοι του διαγωνισμού είναι να γνωρίσουν οι μαθητές/τριες όλων των βαθμίδων την ιστορία του σχολείου τους, να αναδείξουν την τοπική ιστορία, να συμμετέχουν ενεργητικά στη διαδικασία της μάθησης, να εμπλακούν εποικοδομητικά στη διαδικασία του project
και να μάθουν να αξιοποιούν πηγές και προφορικές μαρτυρίες και να τοποθετούνται κριτικά και γόνιμα ως προς αυτές.
Η προσέγγιση της ιστορίας του σχολείου, σύμφωνα με την προκήρυξη του διαγωνισμού, μπορεί να περιλαμβάνει τις εξής οπτικές: α. την αρχιτεκτονική του κτηρίου, β. τις διαφορετικές χρήσεις του στο πέρασμα των χρόνων, γ. την ιστορία και ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο, δ. τη σύνδεσή του με σπουδαίαιστορικά γεγονότα, ε. τον φυσικό και δομημένο περιβάλλοντα χώρο και τις αλλαγές μέσα στον χρόνο, στ.
παλαιότερους/ες μαθητές/τριες του σχολείου- ξακουστούς/ές ή άσημους/ες, ζ. τη λειτουργία του και τις δραστηριότητές του στο παρελθόν και στο σήμερα. Είναι επιθυμητό να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στις αφηγήσεις παλαιότερων μαθητών/τριών με στόχο να αναδειχθεί η δύναμη της προφορικής μαρτυρίας ως ιστορικής πηγής.
Όλα τα παραπάνω μπορούν να αποτελέσουν θέματα μικρών ερευνητικών δραστηριοτήτων από τα παιδιά σε ελεύθερο χρόνο έξω από το σχολείο, με την επεξεργασία των στοιχείων μέσα στην τάξη (συνεντεύξεις, βιβλιογραφικές αναζητήσεις, επισκέψεις).
Το υλικό που θα παραχθεί, ατομικά ή ομαδικά, θα είναι:
Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια: Κινηματογραφική αφήγηση - ταινία μικρού μήκους ή Πολυμεσική παρουσίαση (power point) με τη χρήση σταθερών ή κινούμενων εικόνων, μουσικής και ήχου κ.λπ. (Χρονικής διάρκειας από 3΄ έως 10΄).
Όλα τα παραδοτέα θα είναι σε τρία (3) αντίγραφα και θα αποσταλούν:
α) ταχυδρομικά στη διεύθυνση του ΕΚΕΔΙΣΥ, Τριπόδων 23 Πλάκα, 10558, Αθήνα
β) ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ekedisy@gmail.com, μαζί με τη φόρμα συμμετοχής, η οποία θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα www.ekedisy.gr.
Το οπτικοακουστικό υλικό θα πρέπει να υποβληθεί σε αρχεία της μορφής mp4, avi, vob, wav, mp3, gif, jpg, ανάλογα με το παραδοτέο.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής για τα παραδοτέα είναι η 31η Μαΐου 2020. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και η τελετή βράβευσης θα γίνει εντός του Νοεμβρίου 2020.
Όλα τα διακριθέντα έργα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης (www.i-create.gr) και στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΔΙΣΥ www.ekedisy.gr/mousio-proforikis-istorias/. H βράβευση
θα πραγματοποιηθεί σε ειδική τελετή, η οποία θα διανθιστεί με παράλληλες εκδηλώσεις. Πληροφορίες για
τη βράβευση θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΔΙΣΥ (www.ekedisy.gr). Όλες οι συμμετοχές θα λάβουν αναμνηστικό έπαινο για τη συμμετοχή τους.