Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019

3ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός
 στη Στατιστική

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) προκηρύσσει  στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος «Ανάπτυξη της στατιστικής παιδείας στην Ελλάδα».
Σκοπός του Πανελλήνιου Διαγωνισμού στη Στατιστική είναι να κινήσει το ενδιαφέρον και την περιέργεια των μαθητών/τριών για τη στατιστική επιστήμη, τον τρόπο παραγωγής και τη χρήση των επίσημων στατιστικών στην καθημερινότητά τους, αλλά και να αναδείξει την αξία των επίσημων στατιστικών και σε άλλους τομείς, όπως στην οικονομία και τη χάραξη πολιτικής.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν ομάδες 1-3 μαθητών/τριών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (δημόσιας και ιδιωτικής), των ακόλουθων κατηγοριών:
 1η κατηγορία: Μαθητές/τριες Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων (ηλικίας συνήθως 16- 18 ετών)
 2η κατηγορία: Μαθητές/τριες Γυμνασίου (ηλικίας συνήθως 14-16 ετών)
Δύο νικητήριες ομάδες του εθνικού διαγωνισμού από κάθε κατηγορία συμμετεχόντων/ουσών θα συμμετάσχουν στον «Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό στη Στατιστική», που θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στην αγγλική γλώσσα, τους μήνες Απρίλιο-Μάιο 2020.
Βραβεία θα απονεμηθούν στις νικήτριες ομάδες, τόσο του εθνικού όσο και του ευρωπαϊκού διαγωνισμού.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εν λόγω Πανελλήνιο Διαγωνισμό στη Στατιστική, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως οι ημερομηνίες – ορόσημα, καθώς και τους κανόνες που διέπουν τους δύο Διαγωνισμούς, μπορείτε να αναζητήσετε στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://www.statistics.gr/el/statistics-competition-2020 .
Οι εγγραφές των ομάδων ξεκινούν από 20 Οκτωβρίου 2019 και ολοκληρώνονται στις 6 Φεβρουαρίου 2020.