Τετάρτη 5 Ιουνίου 2019


Την Πέμπτη 23/5/2019  οι μαθητές της Α΄και Β΄τάξης εξέθεσαν τα έργα που κατασκεύασαν στα πλαίσια του μαθήματος της Τεχνολογίας.