Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019


«Ανακαλύπτοντας έναν θησαυρό
 στα σκουπίδια μας!»
Εκπαιδευτική επίσκεψη στη ΔΙ. Α. ΔΥ. ΜΑ.Από την Ελισάβετ Τοκατλίδου
Τμήμα Α4
   Την Τετάρτη 13 Μαρτίου στα πλαίσια μιας εκπαιδευτικής εκδρομής η Α’ τάξη του Γυμνασίου μας επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις της ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ στην περιοχή του Κασλά και του Νότιου Πεδίου της Δ.Ε.Η., όπου βρίσκονται και οι εγκαταστάσεις της ΕΠ.Α.ΔΥ.Μ..  Όλοι εμείς οι μαθητές
απορώντας τι γίνονται τα σκουπίδια, αφότου τα πετάμε στους κάδους της γειτονιάς μας, μπορέσαμε να τα «ακολουθήσουμε» μέχρι το Σταθμό Μεταφόρτωσης λίγο έξω από την πόλη μας και στη συνέχεια στην  ΕΠ.Α.ΔΥ.Μ., που επεξεργάζεται τα αστικά λύματα, δηλαδή τα σκουπίδια των πράσινων κάδων! Μιλώντας με ειδικούς και εργαζόμενους στην ΕΠ.Α.ΔΥ.Μ, τη ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. και τον Χ.Υ.Τ.Υ. (Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων) Κοζάνης, μάθαμε σε πρώτη φάση την αξία της ανακύκλωσης και στη συνέχεια να εκτιμούμε τα  «απορρίμματα», καθώς αυτά μπορούν με ειδικές και πολύπλοκες διαδικασίες να μετατραπούν σε χρήσιμα υλικά - ακόμη και λίπασμα για τα φυτά - και γενικότερα να γίνουν σημαντικά και όχι επιβαρυντικά για το περιβάλλον μας! Επομένως, η ανακύκλωση και η αξιοποίηση των υλικών που περιέχονται στα λεγόμενα «σκουπίδια» μπορεί να αποδειχθεί σημαντική και πολύ πρακτική. Ας συμβάλλουμε και εμείς σε αυτό!