Δευτέρα 4 Μαρτίου 2019


1ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός
 Πειραμάτων Φυσικής

H Ένωση Ελλήνων Φυσικών προκηρύσσει τον 1ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό πειραμάτων Φυσικής με τίτλο:
«Θέλουμε Πειράματα»
Οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να βιντεοσκοπήσουν ένα πείραμα Φυσικής στο σχολικό εργαστήριο ή έξω από αυτό. Στο διάρκειας (έως) 3 λεπτών video θα πρέπει να εμπεριέχεται η θεωρητική υποστήριξη του πειράματος.
Δικαίωμα συμμετοχής
Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων, δημόσιων και ιδιωτικών.
Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν:

α) μεμονωμένοι μαθητές/τριες ή ομάδες μαθητών/τριών
β) σχολεία με μία ή δύο ομάδες μαθητών/τριών. Κάθε ομάδα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον 5 μαθητές/τριες, ενώ μπορεί να συμμετάσχει ένα ολόκληρο τμήμα ή και μαθητές/τριες από διαφορετικά τμήματα ή τάξεις. 

Σκοπός του Διαγωνισμού

Μέσα από αυτή τη δράση η ΕΕΦ σκοπεύει:

α) να αναδείξει τις πειραματικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στα σχολικά εργαστήρια

β) να ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς να εντάξουν το πείραμα στην εκπαιδευτική διαδικασία και

γ) να δώσει τη δυνατότητα στους μαθητές να εκφραστούν δημιουργικά και να αναπτύξουν δεξιότητες πειραματισμού, παρουσίασης και επικοινωνίας.

Οι μαθητές μπορούν να στείλουν τα βιντεοσκοπημένα πειράματά τους έως τις 20 Απριλίου 2019.

Αξιολόγηση

Η Επιτροπή κρίσης του διαγωνισμού αποτελείται από πανεπιστημιακούς, σχολικούς συμβούλους, υπεύθυνους ΕΚΦΕ και εκπαιδευτικούς Β/μιας εκπαίδευσης.
Κάθε πείραμα θα κριθεί από την θεωρητική τεκμηρίωση, την μεθοδολογία, την πρωτοτυπία, την παρουσίαση.
Τα καλύτερα πειράματα θα βραβευθούν από την ΕΕΦ, ενώ θα συμπεριληφθούν στην ιστοσελίδα μας, με το όνομα του σχολείου και των μαθητών.
Επίσης, κάποια από τα πειράματα θα παρουσιαστούν από τις ομάδες σε εκδηλώσεις της ΕΕΦ σε όλη τη χώρα.
Οι σχολικές μονάδες έχουν την ευθύνη διασφάλισης των προσωπικών δεδομένων των μαθητών (για την αναγραφή των στοιχείων των μαθητών στους τίτλους τέλους απαιτείται έγγραφη συγκατάθεση των γονέων).

Δηλώσεις Συμμετοχής

Οι ομάδες θα αποστείλουν το βιντεοσκοπημένο τους υλικό ως συνημμένο ή μέσω κάποιου συνδέσμου με e- mail στο eef.athens@gmail.com
Στο ίδιο ηλεκτρονικό μήνυμα πρέπει να αναγράφονται:
Τίτλος Πειράματος-Ονοματεπώνυμα Μαθητών/τριών -Τάξη φοίτησης- Ονοματεπώνυμο συντονιστή/τριας εκπαιδευτικού