Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018

22ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Μαθητικής Δημιουργίας
 για τους Πρόσφυγες 2018 
«Ένα σπίτι μακριά από το σπίτι» 

Πληροφορίες εδώ και εδώ.