Πέμπτη 9 Αυγούστου 2018

 Διεθνής Διαγωνισμός Ζωγραφικής
 υπό την αιγίδα της Συμφωνίας EUR-OPA 
του Συμβουλίου της Ευρώπης 


Kατά τον μήνα Νοέμβριο 2018 θα πραγματοποιηθεί Διεθνής Παιδικός Διαγωνισμός Ζωγραφικής με θέμα

«I saw the disaster with my eyes» 
(«Είδα την καταστροφή με τα μάτια μου»),
 υπό την αιγίδα της Ανοιχτής Μερικής Συμφωνίας για την Αντιμετώπιση Μεγάλων Καταστροφών του Συμβουλίου της Ευρώπης (EUR-OPA), σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας και Πυρασφάλειας της Βουλγαρίας.
 Στόχος του διαγωνισμού μεταξύ άλλων είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητώντριών σε θέματα λήψης μέτρων για τη μείωση των επιπτώσεων των καταστροφών, αλλά και η ενίσχυση της φιλίας και της αλληλεγγύης τόσο σε περιπτώσεις καταστροφών όσο και στην καθημερινή εγρήγορση για την προστασία του περιβάλλοντος. 

Άλλοι στόχοι του διαγωνισμού είναι η γνώση: των κινδύνων που μας περιβάλλουν, μεθόδων αυτοάμυνας, μεθόδων διάσωσης, του έργου των ομάδων πυρόσβεσης και διάσωσης, του έργου των ομάδων εθελοντών κ.λπ. 
Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε τρεις κατηγορίες μαθητών-τριών:
 α) 1η κατηγορία: μαθητές-τριες 7 - 10 ετών,
 β) 2η κατηγορία: μαθητές-τριες 11 - 14 ετών και 
γ) 3η κατηγορία: μαθητές-τριες 15 - 18 ετών. 


Οι μαθητές-τριες θα δημιουργήσουν τα έργα τους σε διαστάσεις 35Χ50 εκ., χρησιμοποιώντας τεχνικές της επιλογής τους. 
Κάθε έργο θα συνοδεύεται από σύντομη περιγραφή/μήνυμα, γραμμένο στην αγγλική γλώσσα σε χωριστό χαρτί. Στην πίσω όψη κάθε έργου θα πρέπει να αναγράφονται τα εξής στοιχεία μαθητή/τριας: όνομα, επίθετο, ηλικία, σχολείο καθώς επίσης όνομα και τηλέφωνο υπεύθυνου εκπαιδευτικού και ταχυδρομική διεύθυνση σχολείου (οδός, αριθμός, πόλη, Τ.Κ., χώρα).
 Τα έργα θα αποσταλούν στην διεύθυνση: Mr. Stefan Stefanov DG Fire Safety and Civil Protection, Ministry of Interior 171 A Pirotska Street 1309 Sofia, Bulgaria
 Καταληκτική ημερομηνία αποστολής των έργων είναι η 30η Σεπτεμβρίου 2018. 
Όλα τα έργα που θα παραληφθούν θα παραμείνουν στην Βουλγαρία και οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα δημοσιοποίησης τους στα ΜΜΕ.
 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην υπεύθυνη Mrs Antoaneta Boycheva, Head of International Cooperation, NATO, EU and Humanitarian Operations Department, DG Fire Safety and Civil Protection, Ministry of Interior, e-mail: agboycheva.160@mvr.bg 
 Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι προαιρετική.