Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2018

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ

Το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας (ΜΕΤ) του Πανεπιστημίου Πατρών με την υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προκηρύσσει Πανελλήνιο Διαγωνισμό Δημιουργικής Γραφής με Θέμα:
«Κολλημένος στο Διαδίκτυο; Ποτέ!!!»

Τα έργα μπορούν να πραγματεύονται θέματα όπως:


 • Τα αίτια του εθισμού στη χρήση του Διαδικτύου, κινητών τηλεφώνων, είτε άλλων ψηφιακών τεχνολογιών, όπως οι ψυχολογικές ανάγκες του ατόμου, η δυνατότητά του να δημιουργήσει μια ιδανική κατάσταση του εαυτού του αποκρύπτοντας πλευρές του εαυτού του, η έλλειψη άμεσων συνεπειών των πράξεων κλπ.
 •  Τους παράγοντες που οδηγούν στον εθισμό στο διαδίκτυο, όπως άγχος, ιδιαιτερότητες της προσωπικότητας, υπερκινητικότητα, φοβία κλπ.
 • Τα συμπτώματα που προκαλεί ο εθισμός στο Διαδίκτυο, όπως έμμονη σκέψη και όνειρα για το διαδίκτυο, άγχος, εκούσια ή ακούσια κίνηση δακτυλογράφησης, κατανάλωση υπερβολικού χρόνου και χρήματος σε δραστηριότητες σχετικές με το διαδίκτυο, αντικοινωνική συμπεριφορά, μειωμένη επίδοση στο σχολείο κλπ.
 •  Τα όρια ανάμεσα στον εθισμό στο διαδίκτυο και την ενθουσιώδη χρήση του.
 •  Η πρόληψη και αντιμετώπιση του διαδικτυακού εθισμού.

Στόχος του Διαγωνισμού είναι να συμβάλει στην πρόληψη του Εθισμού στο Διαδίκτυο, θέτοντας τη δημιουργική γραφή στην υπηρεσία της ευαισθητοποίησης των μαθητών. Το
υλικό που θα συγκεντρωθεί μπορεί να αποτελέσει μια σημαντική εκπαιδευτική συλλογή για τον διαδικτυακό εθισμό και να χρησιμοποιηθεί για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
1. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος μαθητικές ομάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές ατομικές συμμετοχές. Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των ομάδων με τις οποίες μπορεί να λάβει μέρος ένα σχολείο.
2. Κάθε ομάδα μπορεί να αποτελείται από 3 έως 15 μαθητές/τριες. Οι συμμετέχοντες μαθητές δεν είναι απαραίτητο να ανήκουν στο ίδιο τμήμα ή τάξη. Υπεύθυνος για κάθε ομάδα ορίζεται ένας εκπαιδευτικός του σχολείου οποιασδήποτε ειδικότητας.
3. Η διάρκεια του διαγωνισμού καθορίζεται από την ημέρα προκήρυξης του Διαγωνισμού έως τις 31 Μαρτίου 2018.
4. Για να θεωρείται έγκυρη η υποψηφιότητα θα πρέπει να έχει συμπληρωθεί πλήρως η αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.
5. Οι συμμετοχές χωρίζονται σε δυο ηλικιακές κατηγορίες και 2 θεματικές υποκατηγορίες η κάθε μια:
α) Ομάδες μαθητών Δημοτικού 
α1) Εικονογραφημένο Παραμύθι /ιστορία 
α2) θεατρικό 
β) Ομάδες μαθητών Γυμνάσιου-Λυκείου
β1) Εικονογραφημένο Παραμύθι /ιστορία
β2) θεατρικό
Κάθε σχολική μονάδα μπορεί να συμμετάσχει στην αντίστοιχη κατηγορία του διαγωνισμού με όσες ομάδες το επιθυμεί. Κάθε ομάδα μπορεί να συμμετάσχει με ένα μόνο έργο.
6. Τα έργα θα υλοποιηθούν ως εξής:
α1)+β1) Εικονογραφημένο Παραμύθι /ιστορία, σε powerpoint, Α4 οριζόντιο. Το κείμενο πρέπει να είναι έως 1000 λέξεις και να περιλαμβάνει έως 20 εικόνες. Οι εικόνες μπορούν να
σχεδιαστούν στο χέρι και να σκαναριστούν ή στον υπολογιστή με σχετικό πρόγραμμα ζωγραφικής. Έγχρωμη εκτύπωση του έργου σε Α4, συραμμένη.
α2)+β2) Θεατρικό, Αρχείο θεατρικού έως 1000 λέξεις και Αρχείο Οδηγιών σε word Α4 κάθετο. Το αρχείο οδηγιών πρέπει να περιγράφει τους ρόλους, το σκηνικό, βοηθητικό υλικό κ.ά χρήσιμες οδηγίες για το θεατρικό. Εκτύπωση του έργου και των οδηγιών σε Α4, συραμμένη. Βίντεο διάρκειας έως 15΄ στο οποίο η ομάδα θα παίζει το θεατρικό.
7. Η αποστολή των έργων πρέπει θα γίνει και με τους δύο παρακάτω τρόπους:

 •  με το ταχυδρομείο, στη διεύθυνση Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστημιούπολη Ρίου, 26500 Πάτρα, με σφραγίδα ταχυδρομείου το αργότερο μέχρι τις 31 Μαρτίου 2018
 •  αίτηση συμμετοχής συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον/την εκπαιδευτικό και το/τη Διευθυντή/ντρια μαζί με για
 •  α1)+β1) Εγχρωμη εκτύπωση του έργου που υποβάλλεται σε Α4, συραμμένη, και για
 • α2)+β2) Συραμμένη εκτύπωση του έργου και των οδηγιών σε Α4 και DVD με Βίντεο διάρκειας έως 15 ΄ στο οποίο η ομάδα θα παίζει το θεατρικό
 •  Ηλεκτρονικά, με we transfer το αργότερο μέχρι τις 31 Μαρτίου 2018 στα email: stmcreateteens@gmail.com για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
 •  Αντίγραφο αίτησης συμμετοχής συμπληρωμένης και υπογεγραμμένης από τον/την εκπαιδευτικό και το/τη Διευθυντή/ντρια μαζί με για
 α1)+β1) Αρχείο powerpoint με το κείμενο και τις εικόνες. α2)+β2) Αρχείο θεατρικού έως 1000 λέξεις και Αρχείο Οδηγιών σε word Α4 κάθετο και Βίντεο διάρκειας έως 15 ‘ στο οποίο η ομάδα θα παίζει το θεατρικό.
8. Στην αρχή κάθε έργου θα πρέπει να αναγράφεται ο τίτλος του, ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός, το σχολείο, η τάξη ή/και το Τμήμα στο οποίο ανήκουν οι μαθητές του σχολείου, η πόλη/χωριό, ο Νομός.
9. Τα έργα σε καμία περίπτωση δε θα πρέπει να προσβάλουν τα χρηστά ήθη, ούτε να προσβάλουν πνευματικά δικαιώματα τρίτων. Σε τέτοια περίπτωση ο Διοργανωτής επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να ακυρώνει και να διαγράφει τη συμμετοχή της διαγωνιζομένης ομάδας χωρίς έγγραφη αιτιολόγηση.
10. Οι υποψηφιότητες θα κριθούν από επιτροπή διαφορετική για κάθε υποκατηγορία, η οποία θα αποφασίσει τον νικητή κάθε υποκατηγορίας. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των Επιτροπών θα ανακοινωθούν στις αρχές Μαΐου 2018. Βραβείο θα λάβει οι πρώτος από κάθε κατηγορία. Όλες οι συμμετέχουσες ομάδες θα λάβουν βεβαίωση συμμετοχής.
11. Η απόφαση της Επιτροπής είναι τελεσίδικη και αμετάκλητη, ενώ κανένας διαγωνιζόμενος δεν έχει δυνατότητα να προσβάλει την απόφαση αυτή.
12. Με την κατάθεση κάθε συμμετοχής οι διαγωνιζόμενοι δίνουν την έγκριση στο Διοργανωτή να δημοσιεύσει το έργο και άλλες σχετικές πληροφορίες όπου και με όποιο τρόπο θεωρεί σκόπιμο. Επίσης, παραιτούνται από οποιαδήποτε οικονομική απαίτηση η οποία θα προέκυπτε από χρήση των έργων τους από αυτόν.
13. Οποιαδήποτε αίτηση συμμετοχής πέραν της προβλεπόμενης προθεσμίας θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη, όπως επίσης άκυρη θεωρείται οποιαδήποτε συμμετοχή δεν πληροί όλες τις ανωτέρω προϋποθέσεις.
14. Ο διοργανωτής δηλώνει ότι θα τηρήσει αρχείο με τα ονόματα των συμμετεχόντων στα γραφεία του ΜΕΤ, το οποίο θα είναι απόρρητο.
15. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνιστά ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή των όρων συμμετοχής στο σύνολό τους.
16. Απαγορεύεται η τροποποίηση ή αίτηση τροποποίησης των όρων του διαγωνισμού με σκοπό την αλλοίωση των αποτελεσμάτων. Σε περίπτωση που ο Διοργανωτής
διαπιστώσει ότι η νικήτρια ομάδα αναδείχθηκε έχοντας παραβιάσει κάποιον/ους από τους ανωτέρω όρους έχει δικαίωμα να ακυρώσει τη συμμετοχή επιφυλασσόμενος
παντός νομίμου δικαιώματός του.
17. Τα στοιχεία των νικητών θα δημοσιευθούν στη σελίδα του Μουσείου, στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πατρών, στις ιστοσελίδες των Τμημάτων Αγωγής Υγείας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας και στον τύπο. Τα σχολεία θα ενημερωθούν με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση την οποία έχουν δηλώσει γραπτώς στην αίτηση συμμετοχής και τηλεφωνικώς.
18. Τα βραβεία θα δοθούν στους νικητές σε ειδική τελετή που θα πραγματοποιηθεί στο Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας στο πλαίσιο του Εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων με τίτλο «Υπερσυνδεδεμένα Μουσεία: νέες προσεγγίσεις, νέο κοινό» και της Ευρωπαϊκής Νύχτας Μουσείων 2018, το Σάββατο 26 Μαΐου 2018, στις 19.30.
19. Την ίδια μέρα θα γίνουν τα εγκαίνια έκθεσης των έργων που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό σε κάθε κατηγορία.
20. Τα δώρα δεν μπορούν να ανταλλαχθούν με χρήματα ή να αντικατασταθούν με οτιδήποτε άλλο.
21. Ο Διοργανωτής επιφυλάσσεται παντός δικαιώματός του να μεταβάλει τους όρους του διαγωνισμού, τη διάρκεια ή ακόμη και να τον ανακαλέσει και να ενημερώσει τους
συμμετέχοντες με οποιαδήποτε τρόπο κρίνει ως πρόσφορο ή ακόμη και να αντικαταστήσει τα έπαθλα.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση παρακαλώ επικοινωνήστε μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης

stmuseum @ upatras.gr ή στα τηλέφωνα 2610 969973/2, 2610 996732.