Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2017

«Filmmakers2018
Oι μαθητές κινηματογραφούν…»
Η   Διεύθυνση  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Β΄  Αθήνας,
οργανώνει τον 2ο Πανελλήνιο  Μαθητικό  Διαγωνισμό Ταινιών Μικρού Μήκους:

  Filmmakers 2018 
 Oι μαθητές κινηματογραφούν... 

O   Διαγωνισμός   περιλαμβάνει  τις  παρακάτω  τρεις κατηγορίες:
Α. Ταινία  μυθοπλασίας
Β. Ταινία  ντοκιμαντέρ

Γ. Tαινία  Ελεύθερης  Καλλιτεχνικής Έκφρασης ( Video Clip, Video Art, Video  Dance, Animation)
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι δωρεάν. H  προβολή των βραβευμένων ταινιών και η  απονομή θα πραγματοποιηθεί   στις  21  Απριλίου  2018 στο  Θέατρο του Κολλεγίου Αθηνών- Κολλεγίου Ψυχικού του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.


Σκοπός του διαγωνισμού είναι να δοθεί στους μαθητές η δυνατότητα από θεατές -καταναλωτές εικόνων, να γίνουν  οι ίδιοι μελετητές - ερευνητές, να  αναπτύξουν κριτική στάση απέναντι στις εικόνες και τον κόσμο που τους περιβάλλει, να ανακαλύψουν  και  να διαμορφώσουν κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής τέτοια, ώστε  χρησιμοποιώντας  στη συνέχεια τα σύγχρονα οπτικοακουστικά εργαλεία και μαθαίνοντας  τις μεθόδους και τις τεχνικές με τις οποίες παράγεται το πολιτιστικό προϊόν,  να γίνουν  οι ίδιοι  παραγωγοί - δημιουργοί των εικόνων  που επιθυμούν. Με μια  ήδη υπάρχουσα νεανική, συναισθηματική  ματιά   του κόσμου, σε συνδυασμό με τη χρήση αυτών  των σύγχρονων μέσων  έκφρασης, να αναπτύσσουν δεξιότητες, να καλλιεργούν αισθητική και πολιτισμική συνείδηση και μια κουλτούρα πολυπολιτισμικότητας, ικανοποιώντας παράλληλα την ανάγκη προσωπικής έκφρασης και δημιουργίας  μέσα και έξω από το σχολικό περιβάλλον.

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε όλους τους μαθητές των τάξεων  των  Γυμνασίων και  των  Λυκείων, δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων, όλης της επικράτειας.
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
-Η υποβολή των υποψηφιοτήτων (με όλα τα απαραίτητα στοιχεία) θα γίνει μέχρι  και την Πέμπτη 11 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 23:59,  με  τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής  φόρμας  η οποία έχει αναρτηθεί  στην  ιστοσελίδα του  πανελλήνιου μαθητικού διαγωνισμού  filmmakers2018:  (http://filmmakers2018.blogspot.gr)

-Η υποβολή των υποψήφιων παραγωγών όλων των κατηγοριών μαζί με τον τίτλο, τη διάρκεια, τους συντελεστές (όλους όσοι συμμετείχαν),την περίληψη του σεναρίου(όπου απαιτείται),την κατηγορία, θα γίνει μέχρι και την  Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 15.00. Θα παραδοθούν τα μαθητικά έργα (σε 3 αντίτυπα/ dvd) με συστημένη αποστολή ή ταχυμεταφορά (courier) στην παρακάτω ταχυδρομική διεύθυνση:

Διεύθυνση  Δ/θμιας  Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας
Για τον μαθητικό διαγωνισμό «
Filmmakers  2018 - Oι  μαθητές  κινηματογραφούν…»
Υπ’ όψιν: Υπεύθυνης  Πολιτιστικών Θεμάτων Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας,                       
 Ειρήνης – Μαρίας  Κουρή  
Λ. Μεσογείων 324
 153 41- Αγ. Παρασκευή
-Επίσης, είναι απαραίτητο να σταλεί στον ίδιο φάκελο  κι ένα trailer μέχρι  90 δευτερόλεπτα (σε δύο αντίτυπα/dvd) για  κάθε ταινία  μυθοπλασίας ή  ντοκιμαντέρ  και μέχρι 40 δευτερόλεπτα(σε δύο αντίτυπα/dvd) για  παραγωγές  που ανήκουν στην  τρίτη κατηγορία (επίσης μέχρι την Τετάρτη 14η Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 15.00)
-Η απόθεση θα γίνει σε αρχείο ανάλυσης 1080p και σε κέλυφος mp4 εγγεγραμμένο σε οπτικό δίσκο  dvd

-Η διάρκεια της ταινίας δεν μπορεί να ξεπερνά τα 10 λεπτά  (μαζί με τους τίτλους)
-Μια  ταινία μπορεί να είναι και αμιγώς ξενόγλωσση αλλά  με ελληνικούς υπότιτλους

-Στον  ίδιο φάκελο θα πρέπει  επίσης να υπάρχει  έγγραφη βεβαίωση από τον Υπεύθυνο-Συντονιστή Εκπαιδευτικό, ότι η συγκεκριμένη  μαθητική  παραγωγή  έχει πραγματοποιηθεί κατά το σχολικό έτος 2017-18
-Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι παραγωγές που θα παραληφθούν έως και την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία και ώρα. Οποιαδήποτε υποψηφιότητα πέραν της συγκεκριμένης ημερομηνίας απορρίπτεται
 -Στην περίπτωση που ο φάκελος δεν είναι πλήρης, σύμφωνα με τους όρους συμμετοχής, η υποψηφιότητα  απορρίπτεται από την Οργανωτική Επιτροπή

-Κάθε σχολική μονάδα μπορεί να δηλώσει παραπάνω  από μια υποψηφιότητα, ανά κατηγορία. Αυτή η  υποψηφιότητα  θα υποβληθεί σύμφωνα με όρους που το κάθε σχολείο θέτει. Επιτρέπεται επίσης και η σύμπραξη σχολείων αλλά με μια υποψηφιότητα την οποία υποβάλλει   ξεχωριστά  το  κάθε σχολείο  με τα  πλήρη στοιχεία όλων των συμμετεχόντων
- Σύμφωνα με το ν. 2121/1993 «Περί Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων», τα πνευματικά δικαιώματα των έργων (copyright) παραμένουν στους δημιουργούς τους. Η  Δ.Δ.Ε. Β΄  Αθήνας  στο πλαίσιο  προώθησης του διαγωνισμού, δικαιούται να προβάλει την παραγωγή  όλων  αυτών των οπτικοακουστικών προϊόντων   με τα ονόματα των δημιουργών τους-συντελεστών, αλλά δεν έχει δικαίωμα να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια που να συνιστά εμπορική-οικονομική εκμετάλλευσή τους
-Η  Δ.Δ.Ε.  Β΄ Αθήνας  διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τις βραβευθείσες συμμετοχές αλλά και φωτογραφικό υλικό για την προβολή  και  διάχυση  των   δράσεων  της, οποτεδήποτε και με οποιοδήποτε τρόπο κρίνει στο μέλλον (όπως ενδεικτικά: για εκθέσεις, προβολές, ανάρτηση στο διαδίκτυο κ.ά.). Οι δε συμμετέχοντες  στο διαγωνισμό, αποδέχονται ρητά τον όρο αυτό και παραχωρούν το σχετικό δικαίωμα χρήσεως των  έργων τους
-H Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας, υποχρεούται να αναφέρει πάντα τα ονόματα  των συντελεστών
-Η έγγραφη συγκατάθεση των γονέων  και  κηδεμόνων όλων των μαθητών (με υπεύθυνη δήλωση) είναι απαραίτητη προϋπόθεση ώστε οι μαθητές είτε να παίζουν(ως ηθοποιοί, ως μουσικοί, ως χορευτές) στις ταινίες είτε να συμμετέχουν στην παραγωγή της κινηματογραφικής δημιουργίας (μοντάζ, σκηνοθεσία, μουσική, σκηνικά, φωτογραφία κ.λπ.). Τα έντυπα της έγγραφης συγκατάθεσης  δε θα σταλούν στην Οργανωτική Επιτροπή του διαγωνισμού, αλλά θα διατηρηθούν στο αρχείο των σχολείων για το οποίο είναι υπεύθυνος ο Διευθυντής του κάθε σχολείου
-Απαγορεύεται η χρήση μουσικής που υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα εκτός των περιπτώσεων που με ευθύνη του  σχολείου έχει δοθεί σχετική άδεια προς χρήση, από τους αντίστοιχους φορείς ή  δημιουργούς
-Οι ταινίες συμμετέχουν στο διαγωνισμό, ο οποίος  έχει  εκπαιδευτικό-παιδαγωγικό χαρακτήρα 
-Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται αυτόματα την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων της παρούσας πρόσκλησης τόσο από τους συμμετέχοντες στην κινηματογραφική και  μουσική παραγωγή όσο και  από  τους γονείς και κηδεμόνες. Η μη ακριβής συμμόρφωση προς τους όρους τού διαγωνισμού αποτελεί αιτία αποκλεισμού των έργων από την κρίση

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  ΒΡΑΒΕΙΩΝ:

ΤΑΙΝΙΑ ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑΣ

Α΄ βραβείο καλύτερης ταινίας μυθοπλασίας
Β΄ βραβείο καλύτερης ταινίας μυθοπλασίας
Γ΄ βραβείο καλύτερης ταινίας μυθοπλασίας
βραβείο σεναρίου
 βραβείο σκηνοθεσίας
βραβείο καλλιτεχνικής αρτιότητας(π.χ. εικονοληψίας, φωτισμού, πρωτότυπης μουσικής, μουσικής επένδυσης) 
βραβείο παιδαγωγικής χρησιμότητας(για τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό)

ΤΑΙΝΙΑ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Α΄ βραβείο καλύτερης ταινίας ντοκιμαντέρ
Β ΄βραβείο καλύτερης ταινίας ντοκιμαντέρ 
Γ΄ βραβείο καλύτερης ταινίας ντοκιμαντέρ
βραβείο σεναρίου-αφήγησης
βραβείο σκηνοθεσίας
βραβείο καλλιτεχνικής αρτιότητας(π.χ. εικονοληψίας, φωτισμού, πρωτότυπης μουσικής, μουσικής επένδυσης) 
βραβείο παιδαγωγικής χρησιμότητας (για τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό)  
βραβείο πρωτότυπης έρευνας

ΤΑΙΝΙΑ  ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ  ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ  ΕΚΦΡΑΣΗΣ

  • Α΄ βραβείο
  • Β΄ βραβείο
  • Γ΄ βραβείο
βραβείο σεναρίου-αφήγησης
βραβείο σκηνοθεσίας
βραβείο καλλιτεχνικής αρτιότητας(π.χ. εικονοληψίας, φωτισμού, πρωτότυπης μουσικής, μουσικής επένδυσης) 
                  βραβείο παιδαγωγικής χρησιμότητας(για τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό)