Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2017

21ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός
 Μαθητικής Δημιουργίας 
για τους Πρόσφυγες 2017
με θέμα
"Υπάρχουμε μαζί" 
Πληροφορίες εδώ.