Πέμπτη 27 Απριλίου 2017

Διαγωνισμός για τη 16η Διεθνή Έκθεση ζωγραφικής “Together”  

Το Κέντρο Καλών Τεχνών για παιδιά και νέους ανθρώπους στην πόλη Hyvinkää της Φινλανδίας (Art Centre for Children and Young People) διοργανώνει τη 16η Διεθνή Έκθεση Ζωγραφικής με θέμα «Μαζί/Together» και προσκαλεί σε συμμετοχή του μαθητικού πληθυσμού ΠΕ και ΔΕ της χώρας μας σε αυτόν.
Το εν λόγω Κέντρο είναι ένα ινστιτούτο υποστηριζόμενο από το Υπουργείο Παιδείας της Φινλανδίας και το Δήμο Hyvinkää της Φινλανδίας και διοργανώνει από τη δεκαετία του ’70 τέτοιου είδους διαγωνισμούς κάθε τρία χρόνια. Το υλικό που συλλέγεται από αυτές τις εκθέσεις χρησιμοποιείται στο πλαίσιο της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης αλλά και για ερευνητικούς λόγους και εκθέσεις τόσο στη Φινλανδία όσο και σε άλλες χώρες. Σήμερα το αρχείο του Κέντρου περιλαμβάνει περίπου 100.000 έργα από 130 χώρες και χρησιμεύει ως υποστηρικτικό υλικό για την εκπαίδευση των παιδιών υπέρ ενός πολυπολιτισμικού κόσμου. Το θέμα του διαγωνισμού είναι ελεύθερο και μπορεί να προσεγγιστεί μέσα από τις ιδιαίτερες πολιτιστικές παραδόσεις κάθε συμμετέχουσας χώρας.
 Ειδικότερα επί του θέματος της έκθεσης («μαζί») όπως το περιγράφει ο διοργανωτής: Τί είδους πράγματα επιθυμεί να κάνει κανείς μαζί με άλλους; Συνήθως πετυχαίνει κανείς περισσότερα μαζί με άλλους ανθρώπους παρά μόνος του. Πώς θα περιγράφατε την έννοια του μαζί ή του συνανήκειν σε μια κοινότητα ανθρώπων, όταν είναι κανείς στο σπίτι ή στο σχολείο ή κατά τη διάρκεια του ελεύθερου χρόνου; Ποια η έννοια της φιλίας και της μοναξιάς; Πώς διαφέρει το να είμαστε από κοντά μαζί από το να χρησιμοποιούμε το διαδίκτυο ή άλλα ψηφιακά μέσα;
Η 16η Διεθνής Έκθεση Ζωγραφικής «Together» θα λάβει χώρα στη Villa Arttu-Πολιτιστικό Κέντρο για παιδιά και νέους στην πόλη Hyvinkää από τις 04.10.2017 έως 19.01.2018. Τα
έργα που θα αποσταλούν θα αξιολογηθούν από ομάδα καλλιτεχνών και εκπαιδευτικών εικαστικών, ενώ οι διαγωνιζόμενοι θα συμμετέχουν στις εξής κατηγορίες: κάτω από 7 ετών, 7-9 ετών, 13-15 ετών και 16-18 ετών και θα απονεμηθούν έπαινοι για κάθε κατηγορία. Τα υποβαλλόμενα έργα δεν επιστρέφονται και θα προστεθούν στη συλλογή του Διεθνούς Αρχείου του Art Centre for Children and Young People, προκειμένου να αξιοποιηθούν για ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς καθώς και για εκθέσεις είτε στη Φινλανδία είτε σε άλλες χώρες του εξωτερικού. Τα έργα μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθούν σε ιστοσελίδες ή δημοσιεύσεις. Το Art Centre for Children and Young People διατηρεί τα δικαιώματα για τα υποβληθέντα έργα.
Τα έργα που θα αποσταλούν θα είναι διαστάσεων μέχρι 42Χ60 cm σε χαρτί-χαρτόνι χωρίς πλαίσιο και με χρήση τεχνικών γραφιστικής, ζωγραφικής, κολλάζ, φωτογραφιών, κόμικς κλπ. Προβλέπεται ένα έργο ανά διαγωνιζόμενο, ενώ κάθε σχολείο ή ομάδα υποβάλλει το ανώτατο δέκα έργα. Ταυτόχρονα γίνονται δεκτά και ψηφιακά έργα που περιλαμβάνουν φωτογραφίες, βίντεο, κινούμενη εικόνα (animation) ή άλλες ψηφιακές μεθόδους. Μέγιστη διάρκεια για κάθε βίντεο είναι τα τρία λεπτά με μέγιστο μέγεθος τα 100ΜΒ. Οι ενδιαφερόμενες σχολικές μονάδες θα βρουν στην ιστοσελίδα www.artcentre.fi οδηγίες για τη συμμετοχή τους καθώς και την εκτυπώσιμη φόρμα συμμετοχής (στα αγγλικά) που θα πρέπει να συμπληρώσουν και να επικολλήσουν πίσω από κάθε έργο, ενώ τα έργα θα πρέπει να αποσταλούν μέχρι τις 31.05.2017 ταχυδρομικώς στην παρακάτω διεύθυνση:
Art Centre for Children and Young People
Kankurinkatu 4-6, FI-05800 Hyvinkää, Finland