Σάββατο, 17 Οκτωβρίου 2015

ΕΠΑΙΝΟΣ ΣΤΟ 4ο

Στα πλαίσια της Εβδομάδας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης το ΚΠΕ Βελβενδού Σιάτιστας σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Σχολικών Δραστηριοτήτων Δ/θμιας Εκπ/σης Κοζάνης υλοποίησε την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2015 ημερήσια δράση στο Αμφιθέατρο των 1ου και 4ου ΕΠΑΛ Κοζάνης, στη διάρκεια της οποίας το γυμνάσιό μας τιμήθηκε με έπαινο για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα
"Γνωρίζω τον τόπο μου.... Αξιοποιώ τον τόπο μου: Ανακαλύπτω το υγροτοπικό οικοσύστημα και την ορνιθοπανίδα της λίμνης Πολυφύτου".