Τρίτη 3 Μαρτίου 2015

3 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΗΜΕΡΑ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ


Η ημέρα αυτή έχει οριστεί από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών με στόχο την ενημέρωση - ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τη λαθροθηρία και λαθρεμπορία ειδών της άγριας ζωής, καθώς και την αφύπνιση της περιβαλλοντικής συνείδησης όλων μας.
 Επίσημη ιστοσελίδα : https://www.wildlifeday.org/