Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2015

ΕΚΛΕΙΨΗ ΗΛΙΟΥ

Η σημερινή έκλειψη θα γίνει ορατή από τη χώρα μας μεταξύ 10.39΄ και 12.39΄. Η σκιά της σελήνης θα καλύψει περίπου το ένα τρίτο του ηλιακού δίσκου.
Παρακολουθήστε τη ζωντανή μετάδοση του φαινομένου από την ιστοσελίδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών 
http://eclipse.astro.noa.gr/main/