Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2014

    
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑΣ
με θέμα
ΚΥΠΡΟΣ 1974-2014 
Δεν ξεχνώ..... διεκδικώ....... δημιουργώ.......

Πληροφορίες θα βρείτε εδώ.