Τρίτη 6 Μαΐου 2014 «Τραγουδάμε για τον τόπο μας»
 Πανελλαδική καμπάνια για τα σχολεία: 
«Αγαπώ και προβάλλω τον τόπο μου».

   Σας ενημερώνουμε ότι εκπαιδευτικοί και μαθητές μπορούν
να ενημερώνονται για προτάσεις σχετικές με προορισμούς εκπαιδευτικών εκδρομών στην χώρα μας, μέσω της ψηφιακής διαδραστικής πλατφόρμας «ΠΑΙΔΙΑ ΠΑΜΕ ΕΛΛΑΔΑ», η οποία λειτουργεί στην ηλεκτρονική δ/νση: http://schools-go-greece.gr.
    Η παραπάνω  ψηφιακή πλατφόρμα  περιλαμβάνει ήδη σημαντικό ψηφιακό υλικό που δημιούργησαν και κατέθεσαν οι σχολικές μονάδες σε προηγούμενες δράσεις. Επίσης μπορεί να παράσχει εφεξής και τη δυνατότητα στα πιστοποιημένα μέλη της, μέσω της υπηρεσίας βίντεο του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, να υποβάλουν τα βίντεό τους στo πλαίσιο της δράσης: «Τραγουδάμε για τον τόπο μας».
   Η φετινή δράση «Τραγουδάμε για τον τόπο μας» αφορά στη δημιουργία ενός βίντεο από τους μαθητές των σχολικών μονάδων, στο οποίο θα συνθέσουν/τραγουδήσουν ένα αντιπροσωπευτικό τραγούδι του τόπου τους. Το βίντεο θα πρέπει να έχει μέγιστη διάρκεια 4 λεπτά. Η δυνατότητα κατάθεσης βίντεο θα είναι διαθέσιμη μέχρι το τέλος της φετινής σχολικής χρονιάς.
  Τα δημοσιευμένα βίντεο της δράσης θα είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα http://schoolsgo-greece.gr, επιλέγοντας από το κεντρικό μενού δράσεις-διαγωνισμοί → Τραγουδάμε για τον τόπο μας.
  Περισσότερες πληροφορίες στη Γραμματεία του γυμνασίου.