Κυριακή 6 Απριλίου 2014
33ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός
 Γραπτών και Καλλιτεχνικών Εργασιών 
της Ευρωπαϊκής Ημέρας Σχολείων.

Για όσους θέλουν να γράψουν ένα κείμενο ή να ζωγραφίσουν
 με θέμα:
"Πώς θα ήθελα να ζω στην Ευρώπη"
Πληροφορίες θα βρείτε  εδώ.