Πέμπτη 13 Μαρτίου 2014

Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Γράφει η Έλενα Φούρκα
 
Στις μέρες μας υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι, οι οποίοι πιστεύουν πως η ελληνική γλώσσα και κατ' επέκταση η φυσιογνωμία της διατρέχει τον κίνδυνο αλλοίωσης ίσως και εξαφάνισής της στο μακρινό μέλλον.

Οι άνθρωποι αυτοί στηρίζουν τη γνώμη τους στο θέμα της μαζικής εισροής λέξεων στην ελληνική γλώσσα , αλλά και στην επαφή της με γλώσσες άλλες, "ισχυρότερες", οι οποίες την αλλοιώνουν και την τροποποιούν, υποβαθμίζοντας την αρκετές φορές. Έτσι πολύ συχνά, αυτή η αλλοτρίωση οδηγεί στην κακοποίησή της από αρκετούς ανθρώπους καθώς και από μεγάλο ποσοστό νέων, οι  οποίοι επηρεάζονται εύκολα, καθώς ενθουσιάζονται γρήγορα.
Από την άλλη μεριά, οι περισσότεροι άνθρωποι, που συνήθως ανήκουν στην κατηγορία των ανοιχτόμυαλων ανθρώπων, πιστεύουν πολύ σωστά πως η εισροή αυτών των λέξεων, δεν έχει τη δύναμη να αλλοιώσει την ελληνική, καθώς οι λέξεις αυτές εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό της και τις εκφράσεις της, αφού έχουν αφομοιωθεί, εξελληνιστεί αλλά και έγιναν ένα απλό κομμάτι της, κάνοντάς την πιο ιδιόμορφη και ελκυστική για τα άλλα έθνη. 
Επίσης σε πολλούς επιστημονικούς τομείς , όπως η τεχνολογία και η πληροφορική, η γλώσσα μας δεν είχε το κατάλληλο ή και απαραίτητο λεξιλόγιο ώστε να το χρησιμοποιήσει, άρα αναγκάσθηκε να πάρει λέξεις κι εκφράσεις από άλλες γλώσσες και έπειτα είτε από την αφομοίωσή τους είτε από την εύρεση άλλων λέξεων από μια ομάδα ερευνητών κι επιστημόνων, τις χρησιμοποίησε άφοβα ή τις αντικατέστησε από άλλες ελληνικές, που βρέθηκαν.
Άρα , μπορεί μεν η ελληνική γλώσσα να επηρεάζεται από άλλα γλωσσικά περιβάλλοντα, μέσω της τεχνολογίας ή των διαφημίσεων, αλλά ό,τι παίρνει το αφομοιώνει σωστά, κάνοντάς το και όπλο της. Τέλος, ας μην ξεχνάμε επίσης, πως και η ελληνική γλώσσα έδωσε πληθώρα λέξεων στις επιστήμες αλλά και σε άλλους χρήσιμους κλάδους, που φάνηκαν πολύ απαραίτητες σε άλλες χώρες.