Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2014

 «Φιλοσοφία και Λογοτεχνία» 
στη Δημοτική Χαρτοθήκη, 
Παρασκευή  24 Ιανουαρίου 2014,
6: 30μμ.
Διάλεξη με θέμα «Φιλοσοφία και Λογοτεχνία: πτυχές μιας σύνθετης σχέσης», διοργανώνει την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2014 η Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Φιλολόγων Κοζάνης στη Δημοτική  Χαρτοθήκη, με εισηγητή τον επίκουρο καθηγητή του τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του ΑΠΘ κ. Δημήτρη Κόκορη.