Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2013


Τα καλύτερα παιδιά μας τα πουλήσαμε..... Τα κάναμε σκλάβους με τίτλους διευθυντικού στελέχους. Τα ταΐσαμε χρήματα, τα σπουδάσαμε χρήματα, τα μάθαμε να σκέφτονται χρήματα, να υπηρετούν χρήματα, να ονειρεύονται χρήματα, να παντρεύονται χρήματα, να γεννάνε χρήματα, να είναι χρήματα.  Όταν τα χρήματα λείψουν, από πού θα κρατηθούν;
Πηγή: http://www.alkinoos.gr/el/news.html