Τετάρτη 10 Ιουλίου 2013

Παγκόσμια Εβδομάδα δράσης για την εκπαίδευση

Στις 22/4/2013 το τμήμα Α3 του σχολείου μας συμμετείχε στην Παγκόσμια Εβδομάδα δράσης για την εκπαίδευση 2013.

 Το 2000 υπογράφτηκαν από το σύνολο των κρατών των Ηνωμένων Εθνών 2 συνθήκες σχετικές με το δικαίωμα στην εκπαίδευση: η Διακήρυξη της Χιλιετίας και η συνθήκη Εκπαίδευση για Όλους της UNESCΟ, που έθεσαν ως βασικό τους στόχο έως το 2015 όλα τα παιδιά του κόσμου να μπορούν να φοιτούν τουλάχιστον στο δημοτικό σχολείο. Ωστόσο, ακόμα και σήμερα υπολογίζεται ότι 61 εκατομμύρια παιδιά δε μπορούν να πάνε σχολείο, ενώ υπολογίζεται ότι πρέπει να προσληφθούν 1,7 εκατομμύρια επιπλέον δάσκαλοι (κυρίως στον αναπτυσσόμενο κόσμο) προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα όλα τα παιδιά του κόσμου να μπορούν να φοιτήσουν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Έτσι, λοιπόν, φέτος η εκστρατεία είχε τίτλο "Όλα τα παιδιά του κόσμου χρειάζονται δασκάλους".

Εδώ θα βρείτε λεπτομέρειες για τη δράση μας.

Το βίντεο "Φωνές της αλλαγής" συνόδευε το υλικό της εκστρατείας.