Κυριακή 2 Ιουνίου 2013ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ

Γράφει η Παναγιώτα Χατζή

  Στις μέρες μας πολλά παιδιά βιώνουν τη βία στα σχολεία. Η βία αυτή έχει πολλές μορφές - μπορεί να είναι είτε σωματική, είτε ψυχολογική .
  Η πιο εμφανής μορφή βίας είναι η σωματική. Τα παιδιά προκειμένου να λύσουν τις διαφορές τους μπλέκονται σε καβγάδες, οι οποίοι πολλές φορές καταλήγουν σε ξυλοδαρμό.
  Εκτός από τη σωματική βία υπάρχει και η ψυχολογική, η οποία πολλές φορές αγνοείται, παρόλο που είναι εξίσου σημαντική. Εκδηλώνεται από παιδιά τα οποία έχουν στόχο να πληγώσουν άλλα, τα οποία είναι συνήθως και τα πια ευαίσθητα. Αυτή η μορφή βίας πραγματοποιείται λεκτικά - όπως λένε: η γλώσσα κόκκαλα δεν έχει και κόκκαλα τσακίζει.
  Σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση του φαινομένου παίζει η οικογένεια, γιατί μέσα από αυτή διαμορφώνεται ο χαρακτήρας του ανθρώπου. Τα παιδιά που είναι βίαια αποκτούν αυτήν τη συμπεριφορά είτε γιατί μιμούνται ανάλογες καταστάσεις που συμβαίνουν σπίτι τους, είτε γιατί βιώνουν προβλήματα στο οικογενειακό τους περιβάλλον και αυτός  είναι  ένας τρόπος αντίδρασης τους. Επίσης καθοριστικό ρόλο  παίζουν τα  Μ.Μ.Ε, διότι προβάλλουν λάθος πρότυπα και προωθούν τη βία. Έτσι επηρεάζουν τους εφήβους αρνητικά .
  Το πρόβλημα της βίας στα σχολεία είναι ένα από τα μεγαλύτερα στις μέρες μας. Και γι’ αυτό πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα για την αντιμετώπιση του. Καταρχήν οι καθηγητές των σχολείων πρέπει να είναι  πιο κοντά στους μαθητές τους, να τους ακούνε και να τους συμβουλεύουν. Και επειδή αυτό πάντα δεν μπορεί να γίνει, θα ήταν καλό το κράτος να διορίσει τουλάχιστον έναν ψυχολόγο σε κάθε σχολείο.  
  Η βία στα σχολεία δεν είναι παιχνίδι  - πρέπει να σταματήσει άμεσα !