Κυριακή 16 Ιουνίου 2013

ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ


Την Παρασκευή 14 Ιουνίου, στη νέα πτέρυγα του λαογραφικού μουσείου Κοζάνης έγιναν τα εγκαίνια της έκθεσης πανοραμικής φωτογραφίας των αποφοίτων του φωτογραφικού εργαστηρίου "φωτοδίοδος". 
Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 18.00 έως 22.00 μέχρι 23 Ιουνίου.