Τετάρτη 20 Ιουνίου 2012

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ


      ΕΙΡΗΝΗ
 
     Η ειρήνη είναι ένα πολύ σημαντικό αγαθό και η σπουδαιότητά της είναι μεγάλη. Η προσφορά της στον άνθρωπο και στην κοινωνία είναι τεράστια. Σε περίοδο ειρήνης οι άνθρωποι έχουν ψυχική γαλήνη και ηρεμία και αυτό βοηθά ώστε να προοδεύσουν σε όλους τους τομείς. Ο άνθρωπος μπορεί να αξιοποιήσει τα έμφυτα ταλέντα και τις έμφυτες κλίσεις του προκειμένου να προκόψει επαγγελματικά. Επιπλέον, σε περίοδο ειρήνης υπάρχει και υλική ανάπτυξη, καθώς αναπτύσσονται διάφοροι επαγγελματικοί τομείς, όπως για παράδειγμα το εμπόριο, ο τουρισμός και η γεωργία. Και αυτό συμβαίνει καθώς οι άνθρωποι νιώθουν ασφαλείς και δεν ανησυχούν για την επιβίωσή τους, αλλά μπορούν να ασχοληθούν με τα προσοδοφόρα επαγγέλματά τους. Ακόμη, σε περίοδο ειρήνης αναπτύσσονται οι τέχνες και τα γράμματα, προάγοντας τον πολιτισμό και οδηγώντας στην πνευματική ολοκλήρωση του ανθρώπου.
     Αρχικά, όπως γίνεται κατανοητό, η ειρήνη είναι απαραίτητη για την πρόοδο του ανθρώπου, γι’ αυτό είναι πολύ σημαντική η προάσπιση και η προώθησή της. Αυτό μπορεί να συμβεί με πολλούς τρόπους. Πρώτα απ’ όλα, πολύ σημαντικό έργο θα πρέπει να επιτελέσει η παιδεία, η οποία παρέχεται στους μαθητές στα διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ώστε να προστατευθεί η ειρήνη. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να δοθεί  έμφαση σε ανθρωπιστικές αξίες όπως η ισότητα, η δικαιοσύνη και η συναδέλφωση των ανθρώπων και των λαών. Αυτό θα επιτευχθεί μέσα από την καλλιέργεια στους μαθητές από τους καθηγητές απόψεων που θα στηρίζουν ότι όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι και έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες ελευθερίες, ανεξαρτήτως θρησκείας, χρώματος του δέρματος και φύλου. Επίσης οι καθηγητές δεν θα πρέπει να κάνουν διακρίσεις και να συμπεριφέρονται στους μαθητές δίκαια και με σεβασμό. Και αυτό γιατί οι καθηγητές αποτελούν πρότυπα για τους μαθητές και έτσι θα πρέπει να τους περάσουν ορισμένες ηθικές αξίες που θα είναι απαραίτητες για την προάσπιση της ειρήνης τόσο στη μαθητική όσο και στη μελλοντική τους ζωή.
     Εν συνεχεία θα ήταν σκόπιμο οι καθηγητές να αναθέτουν στους μαθητές ομαδικές εργασίες προκειμένου να αναπτύξουν χαρακτηριστικά όπως η συνεργασία, η αλληλοβοήθεια και ο αλτρουισμός. Μ’ αυτόν τον τρόπο θα μάθουν τα παιδιά να συναγωνίζονται και να μην ανταγωνίζονται τους συμμαθητές τους αλλά και να συζητούν με αυτούς τα προβλήματα και τις ανησυχίες τους και να μην τους φέρονται αλαζονικά , προωθώντας με αυτόν τον τρόπο την ειρήνη.
     Ακόμη, σε ένα γενικότερο πλαίσιο για την οικοδόμηση της ειρήνης είναι πολύ σημαντική η αποφασιστική δράση διεθνών οργανισμών, όπως ο ΟΗΕ, για την ειρηνική διευθέτηση των εχθροπραξιών και των αντιθέσεων ανάμεσα στα έθνη, προκειμένου να σταματήσουν οι πολεμικές επιχειρήσεις που έχουν πολλές αρνητικές συνέπειες για τους ανθρώπους. Επιπρόσθετα, σημαντική θα ήταν και η ανάπτυξη μεταξύ των χωρών οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών σχέσεων, μέσω της συναδέλφωσης των λαών, ώστε οι άνθρωποι από διαφορετικές χώρες, με διαφορετικά ήθη , έθιμα και παραδόσεις, με διαφορετική γλώσσα και θρησκεία και γενικότερα με διαφορετική νοοτροπία και πολιτισμό να έρθουν πιο κοντά μεταξύ τους ανταλλάσσοντας σκέψεις και ιδέες για τη διεύρυνση των πνευματικών τους οριζόντων. Τέλος, οι πνευματικοί άνθρωποι έχουν χρέος να προασπίζουν την ειρήνη μέσα από το έργο τους, καθώς πολλοί άνθρωποι υιοθετούν τις σκέψεις, τις ιδέες και τα επιχειρήματα αυτών των ανθρώπων που συνήθως θεωρούνται πνευματικά ανώτεροι.
    Συνοψίζοντας, όπως μπορούμε να καταλάβουμε η ειρήνη προσφέρει πολλά στους ανθρώπους και γι’ αυτό είναι πολύ σημαντική η προάσπιση και η προώθησή της. Λαμβάνοντας υπόψη και θέτοντας σε εφαρμογή τους παραπάνω τρόπους που έχουν προταθεί, τότε οι άνθρωποι πιθανόν να καταφέρουν να ζουν ειρηνικά και να μην υπάρξουν άλλες καταστροφικές πολεμικές συγκρούσεις στο μέλλον.

    Βαγγέλης Αποστολίδης