Τετάρτη 13 Ιουνίου 2012

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ

Το ποτάμι κινείται προς  την κάτω πλευρά λόγο τον καιρικών συνθικών...................


Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι το νερό και η τροφή. Της χαρακτηρίζουμε έτσι γιατί είναι απαρέτητα για τους ανθρώπους...


Όταν θα δημιουργηθεί ένα βουνό θα επηρεάσει το ανάγλυφο γιατί η πόλη που θα είναι πιο κάτω θα έχει χαμηλότερες θερμοκρασίες....


Ακόμη υπάρχει η λιθόσφαιρα όπου και εκεί μπορούν να πετάξουν αεροπλάνα αλλά δεν μπορεί να ζήσει ανθρώπινη ζωή...


Βιόσφαιρα ονομάζεται το γεωγραφικό μήκος και το γεωγραφικό πλάτος ενός τόπου με τη βοήθεια τους προσδιορίζεται το γεωγραφικό μήκος ενός σημείου...


Ένα άτομο με ίδια αλληλόμορφα γονίδια ονομάζεται    μονόζυγο....


Η λυσοζύμη είναι αρρώστια που όταν κάποιος την παθαίνει λυσάει και ζυμώνει....


Τα θηλαστικά έχουν πλαστικούς αδένες...


Τα ψυχασθενή φυτά έχουν στις ρίζες  τους αζωτοδεσμευτικά βακτήρια....


Το να οδηγάει κανείς αυτοκίνητο ρυπαίνει. Μπορεί να κινηθεί με τα ΜΜΕ....


Η όξινη βροχή προκαλεί εγκαύματα στα ρούχα και τους ανθρώπους και διαφθείρει τα μάρμαρα...