Πέμπτη 14 Ιουνίου 2012Ο Οργανισμός Πολιτισμού του Δήμου Κοζάνης 
και το φωτογραφικό εργαστήρι "Φωτοδίοδος"
διοργανώνουν 
Εβδομάδα Φωτογραφίας
 από 14 έως 24 Ιουνίου

Περισσότερες πληροφορίες στον δικτυακό τόπο του φωτογραφικού εργαστηριού "Φωτοδίοδος"