Κυριακή 8 Απριλίου 2012

ΛΑΖΑΡΙΝΕΣ ΤΗΣ ΑΙΑΝΗΣ

 Φωτογραφία: Β. Κουσταμπέκας


Το έθιμο καλά κρατεί....
Ο μεγάλος χορός των γυναικών, το 'Τσιντσιρό',
στην κεντρική πλατεία του χωριού.