Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2011

ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ


ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ

Το Ίδρυμα Ευγενίδου, η Ελληνική Εταιρεία για τις Νευροεπιστήμες και η Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων προσκαλούν τους μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, να στείλουν μία ερώτηση σχετική με τις νευροεπιστήμες (νευρικό σύστημα, εγκέφαλος, νωτιαίος μυελός, συμπεριφορά, επικοινωνία μεταξύ νευρώνων, αντίληψη του περιβάλλοντος, ερμηνεία των εισερχόμενων πληροφοριών, αποστολή εντολών στα διάφορα όργανα…)
Οι ερωτήσεις θα αξιολογηθούν από νευροεπιστήμονες και θα επιλεγούν οι 10 με βάση την πρωτοτυπία τους, την επικαιρότητά τους και τις προεκτάσεις τους για τις νευροεπιστήμες και την κοινωνία. Οι μαθητές που θα έχουν υποβάλει  τις 10 επιλεγμένες ερωτήσεις, θα προσκληθούν σε ειδική, ανοικτή για το κοινό, εκδήλωση στο ίδρυμα Ευγενίδου τον Μάρτιο 2012 – και σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί – για να ακούσουν τις απαντήσεις στις ερωτήσεις τους από  ειδικούς νευροεπιστήμονες.
Στόχος της δραστηριότητας αυτής είναι να εμπνευστούν οι μαθητές να ασχοληθούν με τις νευροεπιστήμες και, με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών τους στο μάθημα της Βιολογίας, να προβληματιστούν και να θέσουν τις ερωτήσεις τους.
Βασικός επίσης στόχος είναι να βοηθηθούν οι νέοι άνθρωποι να γνωρίσουν τον επιστημονικό κόσμο της χώρας μας και μάλιστα εκείνον που βρίσκεται στην αιχμή της έρευνας και να συζητήσουν από κοινού σε κλίμα ευχάριστο και δημιουργικό.
Οι μαθητές μπορούν να απευθύνουν τις ερωτήσεις τους

 μέχρι την 20ή Ιανουαρίου 2012

προς τα μέλη της Ελληνικής Εταιρείας για τις Νευροεπιστήμες στο e-mail:
info@hsfn.gr, συμπεριλαμβάνοντας τα στοιχεία επικοινωνίας τους.
Στην περίπτωση που ο επιλεγμένος μαθητής κατοικεί εκτός Αθηνών, θα καλυφθούν τα έξοδα μετάβασης, διαμονής και επιστροφής αυτού και ενός συνοδού γονέα στην Αθήνα την ημέρα της εκδήλωσης.
Οι δέκα μαθητές που θα επιλεγούν θα παραλάβουν τη σειρά εκπαιδευτικών οδηγών του Νέου Ψηφιακού Πλανητάριου του Ιδρύματος Ευγενίδου.