Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2021

  

Hack the Map: Η Χάρτα του Ρήγα

 Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Ψηφιακών Έργων

 για τη Μεγάλη Χάρτα του Ρήγα Βελεστινλή

Πληροφορίες εδώ.