Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020

 Πανελλήνιος Σχολικός Διαγωνισμός 

για τους 17 Παγκόσμιους Στόχους

 Βιώσιμης Ανάπτυξης

Πληροφορίες εδώ.