Δευτέρα 27 Απριλίου 2020

"ΑλλάΖω Σελίδα...
από τη βιβλιοθήκη στο σπίτι"

Συνεχίζεται το πρόγραμμα της Εθνικής Βιβλιοθήκης στο οποίο συμμετέχει και η Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης.
Πληροφορίες εδώ