Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός
“Όλοι μαζί για ένα καλύτερο Διαδίκτυο”

Πανελλήνιος Μαθητικός  Διαγωνισμός του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου (SaferInternet4Kids) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) με τίτλο “ Όλοι μαζί για ένα καλύτερο Διαδίκτυο” στο πλαίσιο του εορτασμού της Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου 2020 για μαθητές/τριες Π.Ε. και Δ.Ε. σχολικού έτους 2019-2020.
Η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου διοργανώνεται
κάθε χρόνο από το Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Εθνικών Κέντρων Ενημέρωσης και Επαγρύπνησης INSAFE (https://www.betterinternetforkids.eu ), με στόχο την
προώθηση της ασφαλέστερης και πιο υπεύθυνης χρήσης των Online τεχνολογιών και των κινητών τηλεφώνων, ιδίως μεταξύ των παιδιών και των νέων σε όλο τον κόσμο. Η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου θα εορταστεί φέτος στις 11-02-2020 σε πάνω από 160 χώρες στον κόσμο. Την ευθύνη οργάνωσης στη χώρα μας έχει το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου SaferInternet4Kids (www.saferinternet4kids.gr) το οποίο λειτουργεί από τον Ιούλιο του 2016 υπό την αιγίδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ).
Το μήνυμα της φετινής ημέρας είναι: «Όλοι μαζί για ένα καλύτερο Διαδίκτυο».
Με αφορμή το σύνθημα της ημέρας το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ, επίσημος εκπρόσωπος στην Ελλάδα του Πανευρωπαϊκού δικτύου INSAFE/INHOPE, διοργανώνει έναν πανελλήνιο σχολικό διαγωνισμό με στόχο τα ίδια τα παιδιά να αποτυπώσουν τις ιδέες τους για τους τρόπους με τους οποίους τα κοινωνικά δίκτυα δημιουργούν πρότυπα και επηρεάζουν τον τρόπο που οι νέοι αντιλαμβάνονται και αξιολογούν τον εαυτό τους. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Παιδιά όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων μπορούν να δημιουργήσουν πρωτότυπο υλικό το οποίο θα καταθέσουν ηλεκτρονικά σε ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα που θα ανακοινωθεί από το Ελληνικό κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου. Το υλικό μπορεί να είναι μια ζωγραφιά/ιές ή μια παρουσίαση ή μια εικονογραφημένη ιστορία ή ένα βίντεο ή ακόμα και μια εφαρμογή αρκεί να είναι πρωτότυπο και να μην εμπίπτει στους νόμιμους περιορισμούς πνευματικών δικαιωμάτων άλλων.
Τα παιδιά της πέμπτης και έκτης Δημοτικού, καθώς και τα παιδιά Γυμνασίου και Λυκείου θα πρέπει να δημιουργήσουν υλικό που να αποτυπώνει την επιρροή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην προσωπικότητα των νέων και το πώς τα πρότυπα που προωθούνται επηρεάζουν τη ψυχοσύνθεση τους.
 Οποιαδήποτε πρωτότυπη ιδέα από
τους/τις μαθητές/τριες θα γίνει αποδεκτή.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ/ΟΥΣΕΣ
Ομάδες μαθητών/τριών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δημόσιων και ιδιωτικών
Ελληνικών σχολικών μονάδων.
Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος:
– ένα μεμονωμένο τμήμα ενός σχολείου
– μια ή περισσότερες τάξεις ενός σχολείου
– μια ομάδα μαθητριών και μαθητών από περισσότερα τμήματα ή τάξεις ενός σχολείου
– ένας/μία μεμονωμένος/η μαθητής ή μαθήτρια
– δύο ή περισσότερες τάξεις από διαφορετικές σχολικές μονάδες με σκοπό τη συνεργασία, την αλληλεπίδραση του μαθητικού δυναμικού και του εκπαιδευτικού προσωπικού και την από κοινού υποβολή δημιουργιών. Γι’ αυτό και όχι μόνο επιτρέπονται αυτές οι συμπράξεις, αλλά και ενθαρρύνονται
οι συμμετέχοντες/ουσες να αναζητήσουν σχολεία-συνεργάτες για τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό.
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο διαγωνισμός μπορεί να υλοποιηθεί σε ώρες εντός και εκτός ωρολογίου προγράμματος.
Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση μπορεί να διατεθεί χρόνος στο μάθημα της πληροφορικής και αν χρειαστεί και υπάρχει διάθεση συνεργασίας και στο μάθημα της τεχνολογίας.
Επιπρόσθετα ο/η δάσκαλος/α / καθηγητής/τρια πληροφορικής μπορεί να αναθέσει εκτός ωρολογίου προγράμματος ομαδικές εργασίες στα παιδιά τις οποίες μετά να επεξεργαστούν στο μάθημα της πληροφορικής.
Για τη συμμετοχή των μαθητών/τριών στον διαγωνισμό θα πρέπει να συμπληρωθεί η ηλεκτρονική
φόρμα που βρίσκεται εδώ https://saferinternet4kids.gr/sid-2020/forma-ypov-erg-sid-2020/ με τα παρακάτω υποχρεωτικά πεδία έως την καταληκτική ημερομηνία:
Όνομα και Επώνυμο Υπευθύνου
Email Επικοινωνίας
Φορέας (Όνομα Σχολείου ή Οργανισμού)
Διεύθυνση Φορέα
Βαθμίδα Εκπαίδευσης (Α’/βάθμια ή Β’/βάθμια)
Η εργασία ή το URL στο οποίο είναι μεταφορτωμένη
Αν η συμμετοχή είναι ζωγραφιά/ιές ή μια παρουσίαση ή μια εικονογραφημένη ιστορία τότε μπορεί να σταλεί ένα αρχείο σε μορφή .pdf ή .jpg ή .png ή .ppt ή .pptx ή .docx ή .doc. Το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος αρχείου είναι 15 ΜByte. Αν η συμμετοχή είναι βίντεο τότε μπορείτε να ανέβει το video στο
διαδίκτυο (youtube, vimeo, κ.τ.λ.) και σταλεί η διεύθυνση URL. Τέλος αν η συμμετοχή είναι μια εφαρμογή τότε θα πρέπει να ανέβει στο διαδίκτυο και να σταλεί στον φορέα διοργάνωσης η διεύθυνση URL.
Το ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς διαδικτύου θα ανεβάσει όλες τις συμμετοχές του διαγωνισμού στην σελίδα του SaferInternet4Kids.gr για να διενεργηθεί ψηφοφορία από την οργανωτική/επιστημονική επιτροπή του κέντρου από την οποία θα αναδειχτούν οι καλύτερες τρεις συμμετοχές.
Η οργανωτική/επιστημονική επιτροπή του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου αποτελείται από τους:
1. Παρασκευή Φραγκοπούλου
2. Γιώργος Κορμάς
3. Μαρία Δάρα
4. Μελτίνη Χριστοδουλάκη
5. Εμμανουέλλα Κοκολάκη
6. Ευαγγελία Δασκαλάκη
7. Κατερίνα Ψαρουδάκη
8. Μαριεύα Καρκανάκη
Τα κριτήρια αξιολόγησης των συμμετοχών είναι τα εξής με τη σειρά που αναγράφονται:
• Δημιουργικότητα/πρωτοτυπία
• Δομή περιεχομένου/αρτιότητα
• Βαθμός δυσκολίας υλοποίησης του έργου ανάλογα με την ηλικία των μαθητών/τριών
 Συνεργασιμότητα για την υλοποίηση του έργου
• Βαθμός απήχησης του τελικού μηνύματος- αποτελεσματικότητα
Τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν είναι online φόρμες αξιολόγησης.
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Υποψηφιοτήτων: 20-12-2019
ΕΠΑΘΛΟ
Θα σταλούν βραβεία στις τρεις πρώτες συμμετοχές που θα αναδειχθούν από τη ψηφοφορία της οργανωτικής/επιστημονικής επιτροπής του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου ενώ θα σταλούν έπαινοι σε όλους τους/τις συμμετέχοντες/ουσες. Οι δημιουργίες των μαθητών/τριών θα προβληθούν μέσα από την ιστοσελίδα του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου SaferInternet4Kids.gr και θα
αναρτηθούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι καλύτερες δημιουργίες θα χρησιμοποιηθούν και σε προωθητικό υλικό του Κέντρου.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στο Ελληνικό
Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου (SaferInternet4Kids) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας-ΙΤΕ (Ν.
Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών, Τ.Κ. 700 13, Ηράκλειο, Κρήτη), στο τηλέφωνο: 2810-391.233 πρωινές
ώρες (κ. Ψαρουδάκη Κατερίνα), στον σύνδεσμο https://saferinternet4kids.gr/sid-2020/diagonismoisid-2020/ και στο e-mail: contact@saferinternet4kids.gr.